Styrelse


Kontakt Mobil (till ordförande): 070-457 25 32 E-post: ryggensjoforeningen@hotmail.com Ordförande Anette Dahlin Vice ordförande Kristian Sylwan Sekreterare Anne-Marie Åberg Kassör Kerstin Haglöf Redaktör Anna Häggberg Forsell Övriga ledamöter Anders Ekwall Stig Ericsson Hans Sundberg Suppleanter Anette Patten Anette Mårtensson